Usługi
Oferujemy usługi związane z projektowaniem układów elektronicznych wraz z koniecznym oprogramowaniem, w tym przygotowanie schematu ideowego, zaprojektowanie płytki drukowanej, oprogramowanie mikroprocesora, bądź mikrokontrolera, oprogramowanie komputera personalnego lub tabletu, przygotowanie aplikacji sieciowej, wykonanie prototypów i produkcję seryjną urządzeń.

Ponadto oferujemy serwis maszyn i systemów automatyki, w szczególności opartych na elementach trudno dostępnych.
Copyright 2014 - 2021 EMDE
Regulamin