Maszyna sortująca Quercomat Q1
Maszyna Quercomat Q1 służy do obcinania, oceny zdrowotności i sortowania żołędzi dębu szypułkowego oraz bezszypułkowego w celu uzyskania kwalifikowanego materiału siewnego. Urządzenie zasilane jest z jednofazowej sieci elektrycznej oraz z instalacji sprężonego powietrza. Urządzenie jest obsługiwane standardowo przez dwie osoby. Urządzenie może też być obsługiwane przez jedną osobę. Każdy z operatorów urządzenia siada na swoim stanowisku przed urządzeniem. Przed sobą każdy z operatorów ma komplet 3 ssawek pojawiających się w pionowym otworze korpusu urządzenia. Rola operatora polega na włożeniu żołędzi w określonym kierunku do pojawiających się cyklicznie ssawek. W danym cyklu każdy z operatorów wkłada 3 żołędzie do ssawek. Po włożeniu partii trzech żołędzi wykonywany jest kolejny cykl roboczy skutkujący pojawieniem się kolejnego kompletu pustych ssawek. Wszystkie ssawki umieszczone są na jednej z dwóch karuzel umieszczonych wewnątrz obudowy maszyny. Na każdego operatora przypada jedna karuzela. Kolejne fazy obróbki żołędzi dokonują się wewnątrz urządzenia. Następuje obcięcie każdego z żołędzi u jego nasady na ustawionej wysokości (licząc od nasady wysokość cięcia może być ustawiona płynnie w przedziale 3 do 6 mm). Obcięcie żołędzi odbywa się za pomocą specjalnie wyprofilowanych ostrzy napędzanych pneumatycznymi siłownikami. Po dokonaniu obcięcia każdy przekrój żołędzia podlega sfotografowaniu kamerą z podświetleniem LED. Każdą z karuzel obsługuje dedykowana jej kamera kolorowa, która w danym cyklu roboczym fotografuje trójkę obciętych żołędzi. Praca kamery obsługującej pierwszą karuzelę nie oddziałuje na spowolnienie pracy kamery obsługującej drugą karuzelę. Dalej następuje cyfrowa analiza obrazu w specjalistycznym systemie cyfrowym dedykowanym do takich aplikacji. Analiza polega na badaniu, czy barwa wnętrza danego żołędzia mieści się w zdefiniowanym obszarze chromatycznym. Użytkownik może określać własne dozwolone przestrzenie barw oraz dopuszczalną „plamistość”. Kolejnym krokiem jest automatyczna segregacja żołędzi wykonywana przez urządzenie w oparciu o wynik analizy obrazu. Posegregowane żołędzie są transportowane na taśmie na boki urządzenia. W jednym kierunku transportowane są żołędzie niekwalifikujące się do wysiewu oraz wszystkie ścinki, natomiast w drugim transportowane są żołędzie zakwalifikowane do wysiewu. Obsługa urządzenia ogranicza się do wkładania żołędzi do urządzenia i opróżniania pojemnika z nasionami zakwalifikowanymi do siewu oraz pojemnika z nasionami niezakwalifikowanymi do wysiewu i ścinkami.
Urządzenie wyposażone jest w ekran dotykowy do kontroli parametrów jego pracy.
Copyright 2014 - 2021 EMDE
Regulamin