Systemy monitoringu baterii EMDE2000 SRPS-1v.2
System przeznaczony jest do pełnego monitoringu baterii w siłowni prądu stałego, zgłaszania stanów alarmowych i ich zapamiętania. Może być także wykorzystany podczas rozładowania kontrolnego baterii. System EMDE 2000 składa się z pakietu B2002 zamontowanego w obudowie 19-calowej o wysokości 2U montowanej w szafie lub stojaku. Pakiet jest w stanie obsłużyć maksymalnie 41 kanały analogowe, co wystarcza do standardowych konfiguracji baterii (35 x 6V, 18 x 12V, 17 x 12V). W przypadku baterii o większej liczbie napięć mierzonych można łączyć w jednej obudowie maksymalnie 4 pakiety B2002 (np. dla baterii 120 x 2 V wymagane są 3 pakiety B2002 zamknięte w obudowie o wysokości 3U). System zaopatrzony jest w podświetlany wyświetlacz (2 x 16 znaków), diody świecące (pokazujące stan pracy systemu, pobudzenia alarmu, obecności alarmu) oraz klawiaturę. Dostępny jest standardowo interfejs RS232. Dołączyć można do niego PC (bezpośrednio lub przez modem) lub nadrzędny system monitoringu. Obecne są 2 wyjścia wykorzystywane do sygnalizacji alarmów i pobudzenia alarmu. Pobudzenie alarmu do czasu jego potwierdzenia sygnalizowane jest dodatkowo sygnałem dźwiękowym. System zaopatrzony jest w odpowiadającą konfiguracji baterii liczbę wejść analogowych oddzielonych galwanicznie, które służą do pomiaru napięcia baterii, napięć akumulatorów (ogniw), prądu baterii, temperatury. Pakiet jest skalibrowany w pełni cyfrowo (nie ma żadnych potencjometrów). System mierzy na bieżąco napięcia całej baterii, poszczególnych akumulatorów lub ogniw, prądy i temperatury. Badane są przekroczenia limitów w górę i w dół: Przy wyliczeniu limitów napięć brana jest pod uwagę aktualna temperatura baterii. Akumulatory (lub ogniwa) przekraczające zaprogramowane napięcia krytyczne są eliminowane z wyliczenia średniej (ale uprzednio oczywiście zostaną zgłoszone odpowiadające im alarmy). Każde przekroczenie limitów alarmowych jest zgłaszane: Pobudzenie alarmu można skasować poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza klawiatury systemu lub z programu zainstalowanego w dołączonym PC (wybranie z menu funkcji „Panel czołowy”). Sygnalizacja alarmu trwa do momentu jego ustąpienia. W przypadku nakładania się wielu zdarzeń alarmowych odnotowywane są wszystkie w liście zdarzeń zapisanej w nieulotnej pamięci. Zapisywane są także w niej powroty do poprawnych wartości. Pamięć pozwala na zapisanie 1023 zdarzeń. Kolejne zdarzenie ponad tę liczbę eliminuje najstarszy zapis. Możliwe jest także blokowanie (i odblokowywanie) z klawiatury systemu (bądź podłączonego PC) alarmów np. pochodzących z konkretnego akumulatora (ogniwa) „odstającego” od pozostałych składających się na daną baterię. System cały czas kontroluje własną pracę. Dotyczy to w szczególności:
Copyright 2014 - 2021 EMDE
Regulamin